Cambodia Part 3

Visit Authors Webpage

#Lakbayero #TravelVlog #Cambodia #YOLOHotel #Travel

Travel Vlog | Travel Blogger | Travel Video | Travel music | Travel | Travel Blogger | Travel Video

⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️

Lakbayero : Macx Alcala
Ka-Lakbayero: -Mark My Trails, Johnrey Rasco, Ahpon Alcala and Hero

Music Compose By: Furederikku Biasura
Song Written by : Macx Alcala
Interpreted by : Furederikku Biasura

⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️

Hope you enjoyed this video!!
Subscribe for more travel and ka-lokohan! 😆

FACEBOOK
https://www.facebook.com/Lakbayero.ph

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/macxalcala

TWITTER
https://twitter.com/roanalcala

BUSINESS/COLLABS/GANAPS:
📩 lakbayero.ph@gmail.com

✨"Hindi hawak ng mga vloggers ang ating kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong kalayaan mamili ng pupuntahan" ✨ Lakbayero video.

Share this?